Soirées ETM

Metal On Stage – Nostromo – 30.04.19

Open Mic – 9 février 2017

Metal On Stage 31 janvier 2017

Open Mic – 12 janvier 2017

Open Mic – 8 décembre 2017

Jazz Night – 17 novembre 2016

Open Mic – 10 novembre 2016

Soirée Open Mic – 13 octobre 2016

Soirée Jazz Night – 20 octobre 2016

Metal On Stage – 27 septembre 2016